16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycyjny półmetek VI kadencji
Inwestycje wykonane w 2013 roku
Inwestycje wykonane w 2012 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2012 roku - artykuły
Inwestycje wykonane w 2011 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2011 roku - artykuły
Wnioski złożone przez GiM Żuromin na 2011 rok
Środki pozyskane w 2011r.- artykuły
Środki pozyskane w 2011 r. - lista
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2010-2014 :: Inwestycyjny półmetek VI kadencji 

Inwestycyjny półmetek VI kadencji samorządu miejskiego

20 listopada 2012 roku minęły 2 lata od wyborów Rady Miejskiej (5 grudnia od wyborów Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin) w 2010 roku. Półmetek VI kadencji jest najbardziej inwestycyjnym okresem w historii samorządu Żuromińskiego od 1990 roku.   Mieszkańcy Gminy i Miasta Żuromin mogą cieszyć się z nowych inwestycji wykonanych na terenie samorządu za łączną kwotę  30 724 056 zł.

Z tego inwestycje wykonane i wdrożone tylko przez Gminę i Miasto Żuromin wyniosły 14 478 432 zł,  a dodatkowo wspólnie z Powiatem Żuromińskim  za 16 245 624zł.

Miasto w ciągu dwóch lat pozyskało 5 663 124 zł, w tym 4 461 270 zł ze środków unijnych.

Żuromin w kategorii gmin miejsko-wiejskich zajął  dobre 9 miejsce w Województwie Mazowieckim w kwestii ilości środków pozyskanych na jednego mieszkańca. Do końca grudnia 2012 roku podpisano 15 umów (15 projektów).

Bardzo dobra współpraca z Powiatem Żuromińskim zaowocowała dużymi inwestycjami o charakterze drogowym. Cieszy fakt, że każda złotówka zainwestowana przez Gminę i Miasto we wspólne inwestycje dała 8,5 krotny  zysk.

Przebudowano i oddano do użytku ponad 15 km dróg. Zbudowowano nowe ciągi piesze i kanalizacje deszczowe na terenie Gminy i Miasta, a także pierwszą kanalizację sanitarną na terenie wsi w miejscowości Wiadrowo.

Cieszy nowa hala sportowa przy żuromińskim LO, która jest kolejną po Żuromińskim Centrum Kultury nowoczesną budowlą nadającą miastu nowe oblicze.

Bardzo ważne są inwestycje w oświatę: 2 kolejne boiska wielofunkcyjne w Poniatowie i Chamsku, 4 nowoczesne place zabaw  (2 przy żuromińskich Zespołach Szkół, przy Szkole Podstawowej w Będzyminie i przy Szkole Podstawowej w Chamsku). Bardzo dużym wsparciem w żuromińskiej oświacie było wdrożenie14 programów edukacyjnych w 100% finansowach przez Unię Europejską za łączną kwotę 1 472 426 zł.

Strategiczną inwestycją dla Żuromina  jest budowa obwodnicy miejskiej, której koszt całkowity z projektami i wykupem gruntów  przekroczy 27,5 mln zł.  Udział miasta wyniósł 600 000 zł.  Jej wykonanie to wspólne zabiegi Burmistrza i Starosty Żuromińskiego i bardzo duża pomoc Marszałka Adama Struzika.

Oddanie do użytku obwodnicy nastąpi w lipcu 2013 roku.

                                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

                                                                              Zbigniew Nosek

Inwestycje wykonane w VI kadencji Rady Miejskiej  XI 2010  -X 2012

 

Nazwa inwestycji - zadania

Wartość 

Pozyskane
środki

Źródło

Strona www

 

XI-XII 2010

       
1 Przebudowa ul.Lubowidzkiej długość 360m

146 739 zł

65 000 zł

FOGR  
 

2011 rok

 

 

   
1 Przebudowa ul.Matejki w Żurominie długość 200m

140 500 zł

 

  http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32183
2 Budowa scieżki pieszorowerowej Żuromin-Franciszkowo (uL.Cicha-rondo1)

63 381 zł

 

   
3 Przebudowa Plac Rynek w Poniatowie

567 436 zł

190 553 zł

UE PROW http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32079
4 Budowa ul.Okrężnej w Rozwozinie  502m

106 336 zł

1 400 zł

Fundusz sołecki http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32304
5 Przebudowa ul.Łąkowej w Chamsku 1km177m

267 959 zł

49 000 zł

FOGR http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32300
6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Mławskiej w Żurominie

52 092 zł

 

   
7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wiadrowo

1 410 817 zł

700 000 zł

Pożyczka
umarzalna
z WFOŚiGW
http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32199
8 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w
ul.Lubowidzkiej do budynku wielorodzinnego

147 843 zł

 

   
9 Adaptacja budynku przy ul.Lubowidzkiej (12 mieszkań)

545 171 zł

 

  http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32169
10 Zakup placu zabaw w Poniatowie

20 585 zł

4 000 zł

Fundusz sołecki http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32249
11 Budowa boisk wielofunkcyjnych w Poniatowie i w Chamsku

672 589 zł

456 023 zł

UE PROW http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32250
12 Budowa przyłącza CO z kotłowni "Szpitalna" do
Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie

570 725 zł

 

Wykonywano
z budżetu ŻZK
 
13 Rozbudowa Żuromińskiego Centrum Kultury

1 680 870 zł

 

  http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=31828
14 Zakup nagłośnienia Dolby Surraund do ŻCK

20 000 zł

10 000 zł

Instytut Sztuki
Filmowej
 
15 Montaż lamp oświetleniowych w Chamsku

4 920 zł

984 zł

Fundusz sołecki  
16 Remont Domu Ludowego w Dabrowicach

6 000 zł

1 200 zł

Fundusz sołecki  
17 Remont Domu Ludowego w Brudnicach

24 324 zł

1 918 zł

Fundusz sołecki http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32251
18 Remont Domu Ludowego w Będzyminie

11 693 zł

2 339 zł

Fundusz sołecki  
19 Remont Domu Ludowego w Dębsku (montaż CO)

19 773 zł

3 955 zł

Fundusz sołecki  
20 Remont Domu Ludowego w Raczynach

13 126 zł

2 625 zł

Fundusz sołecki  
21 Remont placu przed Domem Ludowym we Wiadrowie

38 541 zł

7 708 zł

Fundusz sołecki http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32289
22 Rozliczenie budowy drogi i ścieżki rowerowej
Poniatowo-Franciszkowo   3km

2 505 753 zł

2 028 035 zł

UE ZPORR http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32288
23 Zakup komputerów i oprogramowania do biblioteki miejskiej

33 360 zł

33 360 zł

UE ZPORR  
24 Zakup pomocy dydaktycznych: laboratoria językowe,
tablice interaktywne, epidiaskopy, kserokopiarki do
ZSNr1, ZSNr2 i SP Będzymin

50 846 zł

50 846 zł

UE POKL  
25 Wdrożenie programu
"Wracamy do szkoły" dla nauczycieli emerytów
w Zespole Szkół Nr 1

50 000 zł

50 000 zł

UE POKL  
26 Wdrożenie programu "Wiem więcej mogę więcej"
w Zespole Szkół Nr 1 w Szkole Podstawowej w Chamsku
i Szkole Podstawowej w Będzyminie

888 771 zł

888 771 zł

UE POKL http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32175

http://www.sspnr1.home.pl/2011/grafika/PLAKAT_OSTATNI.jpg
27 Wdrożenie programów:
"Ja też chcę zostać Einsteinem"
"Robotyka w Żurominie"
"Edukacja ekologiczna i zdrowotna, czyli blisko z przyrodą"
"Edukacja sportowa drogą do wszechstronnego rozwoju"
"Sport to zdrowie" w Zespole Szkół Nr2

240 400 zł

240 400 zł

UE POKL http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32261

http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32258

http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32257
28 Wdrożenie programów:
"Chcemy dorównać najlepszym"
"Angielski dla każdego" w Szkole Podstawowej w Poniatowie.

100 000 zł

100 000 zł

UE POKL  
29 Wdrożenie programu "Najtrudniejszy pierwszy krok"
(możliwość uzyskania prawa jazdy kat.B i kurs sprzedawcy przez MGOPS w Żurominie

25 997 zł

25 997 zł

UE POKL  
30 Wdrożenie programu
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na dożywianie
uczniów we wszystkich szkołach prowadzonych przez GiM

125 360 zł

85 360 zł

Program
rządowy
 
31 Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla
OSP Poniatowo

28 290 zł

21 500 zł

Urząd
Marszałkowski
 
32 Zakup aparatów powietrznych dla OSP Chamsk

11 989 zł

9 000 zł

Urząd
Marszałkowski
 
33 Zakup sprzętu p-poż dla PSP. Wsparcie zakupu
samochodu do ratownictwa chemicznego 

10 000 zł

 

   
34 Usuwanie materiałów zawierajacych azbest (utylizacja
 eternitu)

41 244 zł

41 244 zł

Dotacja
WFOŚiGW
http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32309
35 Projekt kanalizacji deszczowej w Cierpigorzu

1 700 zł

 

   
36 Projekt plaży w Brudnicach

14 780 zł

 

   
37 Projekt chodnika i ścieżki rowerowej i zatok parkingowych w ul.Zwycięstwa w Żurominie

14 039 zł

 

   
38 Projekty placów zabaw przy Zespole Szkół Nr 1,
Zespole Szkół Nr 2 i przy Szkole Podstawowej w Będzyminie

6 000 zł

 

   
 

2012 rok

 

 

   
1 Budowa kanalizacji deszczowej Plac Wolności - Zamojskiego w Żurominie

1 254 060 zł

 

  http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32401
2 Budowa miejsc parkingowych przy ul.Jezuitów w Żurominie

132 254 zł

 

  http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32402
3 Budowa kanalizacji deszczowej w Cierpigorzu

100 043 zł

 

   
4 Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie miasta i gminy

51 307 zł

 

   
5 Budowa traktu pieszorowerowego w ul.Mazowieckiej w Chamsku, poszerzenie ulicy.

376 744 zł

212 151 zł

UE PROW http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32358
6 Przebudowa ul.Matejki w Żurominie II etap  264m

207 749 zł

 

   
7 Budowa ścieżki pieszorowerowej Żuromin-Franciszkowo
(ul.Cicha-rondo1)

15 616 zł

 

   
8 Budowa oświetlenia w ul.Zwycięstwa i rozbudowa w
ul.Przemysłowej w Żurominie

63 928 zł

 

   
9 Zakup wiaty przystankowej w Olszewie

4 274 zł

 

   
10 Zakup wiaty przystankowej w Chamsku

4 274 zł

 

   
11 Przebudowa ul.Krótkiej i Ogrodowej w Dębsku   555m

153 275 zł

50 000 zł

FOGR  
12 Termomodernizacja budynku komunalnego przy
ul.Targowej 50/62B

50 000 zł

 

   
13 Przebudowa dachu na budynku Domu Ludowego
w Będzyminie

21 599 zł

 

   
14 Wykup gruntu pod Dom Ludowy w Rozwozinie

31 000 zł

 

   
15 Przebudowa dachu Zespołu Szkół Nr1 w Żurominie

171 343 zł

 

  http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32406
16 Budowa placów zabaw przy Zespole Szkół Nr1,
Zespole Szkół Nr2  i przy Szkole Podstawowej w Będzyminie, przy Szkole Podstawowej w Chamsku

415 713 zł

95 200 zł 

  http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32405
17 Wymiana instalacji CO w Przedszkolu Nr1 w Żurominie

45 230 zł

 

   
18 Zakup wyposażenia do Żuromińskiego Centrum Kultury

25 000 zł

 

   
19 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Poniatowie

8 249 zł

 

   
20 Wykup gruntu pod budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Będzyminie

16 710 zł

 

   
21 Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej w Dąbrowie

26 710 zł

 

   
22 Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej w Będzyminie

42 700 zł

 

   
23 Projekt kanalizacji sanitarnej osiedle Wiatraczna II etap i ul.Brzozowa

6 000 zł

     
24 Projekt przebudowy i termomodernizacji biblioteki miejskiej

13 530 zł

 

  http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32400
  RAZEM

13 917 257 zł

5 428 569 zł

 

Inwestycje na terenie Gminy i Miasta Żuromin wykonane wspólnie z Samorządem Powiatowym  w okresie XI 2010 - 2012

Nazwa inwestycji

Wartość

Udział
finansowy
GiM Żuromin

Środki
pozyskane
 przez Powiat
 Żuromiński

Strona www

 

XI-XII 2010

 

 

 

 
1 Budowa hali przy LO w Żurominie dofinansowanie

 

152 321 zł

 

 
2 Remont drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo - Lutocin w
miejscowości Poniatowo 480m

193 293 zł

40 000 zł

 

http://www.zuromin-powiat.pl/content/view/1840/2/
3 Przebudowa drogi Szreńsk-Wólka Kliczewska-Kliczewo Duże do mostu na rzece Miłotce wraz z mostem - długość 3,167 km

1 998 868 zł

300 000 zł

999 000 zł

http://www.zuromin-powiat.pl/content/view/1793/2/
 

2011

 

 

 

 
1 Budowa hali przy LO w Żurominie dofinansowanie

 

183 000 zł

 

 
2 Remont drogi Olszewo-Kosewo-Zielona 1km

165 436 zł

115 669 zł

 

http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32313
3 Budowa drogi Żuromin-Olszewo-Kliczewo Duże 7km70m

4 074 559 zł

250 000 zł

3 463 375 zł

http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32253
4 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy i Miasta
w ramach projektu RPOWM  "Rozwój e-usług"

187 368 zł

28 105 zł

 

http://www.zuromin-powiat.pl/content/view/1547/2/
5 Termomodernizacja budynku przy ul.Olszewskiej z siedzibą
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

214 118 zł

74 331 zł

 

http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32299
 

I-X 2012

 

 

 

 
1 Budowa hali przy LO w Żurominie dofinansowanie

7 501 818 zł

220 000 zł

6 373 995 zł

http://www.hala.zuromin-powiat.pl/
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin – Osówka  1km726m (odcinek Żuromin – Wiadrowo)

1 800 178 zł

500 000 zł

850 000 zł

http://www.zuromin-powiat.pl/content/view/2435/2/
 

RAZEM

16 135 638 zł

1 863 426 zł

11 686 370 zł

 

 

 Budowa obwodnicy Żuromina

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech