16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycyjny półmetek VI kadencji
Inwestycje wykonane w 2013 roku
Inwestycje wykonane w 2012 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2012 roku - artykuły
Inwestycje wykonane w 2011 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2011 roku - artykuły
Wnioski złożone przez GiM Żuromin na 2011 rok
Środki pozyskane w 2011r.- artykuły
Środki pozyskane w 2011 r. - lista
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2010-2014 :: Wnioski złożone przez GiM Żuromin na 2011 rok 

Wnioski złożone przez Gminę i Miasto Żuromin w 2010 roku

Wnioski złożone na 2011 rok

Wartość
wniosku

Uwagi

RPO WM Działanie 4.1 Gospodarka ściekowa
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Poniatowo i Wiadrowo oraz sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedli Cicha II w Żurominie

4 319 002 zł

Wniosek po powtórnej ocenie uzyskał 89,98% . Miasto nie otrzymało dofinansowania z powodu małej ilości środków.
RPO WM Działanie 3.1.1
Budowa drogi i ścieżki rowerowej Poniatowo-Franciszkowo 3,14 km

3 357 345 zł

Podpisana umowa z Marszałkiem woj.mazowieckiego. Przyznano kwotę 2.028.035 zł.
RPO WM Działanie 4.3
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie z montażem kolektorów słonecznych

976 497 zł

Wniosek po ocenie merytorycznej. 17 miejsce na liście rankingowej.  Miasto nie otrzymało dofinasowania z powodu małej ilości środków.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Budowa traktu pieszorowerowego w ciągu drogi gminnej - ul.Mazowieckiej w Chamsku wraz z infrastrukturą techniczną

345 099 zł

Podpisana umowa z Marszałkiem woj.mazowieckiego. Przyznano kwotę 212.151zł.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Budowa boisk wielofunkcyjnych we wsi Poniatowo i Chamsk

608 047 zł

Zadanie zrealizowane. Przyznano środki w kwocie 456.023 zł. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki  9.1.2
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  "Szkoła równych szans"

542 525 zł

Wniosek po ocenie formalnej. Wniosek nie zatwierdzony z powodu braku środków.
Opracował Dyrektor ZSNr2 w Żurominie
POKL 9.1.2
"Dodatkowe zajęcia dla uczniów ich szansą na lepszą przyszłość" 

551 756 zł

Wniosek po ocenie formalnej. Wniosek nie zatwierdzony z powodu braku środków.
Opracował Dyrektor ZSNr2 w Żurominie
POKL 9.1.2
"Wiem więcej - mogę więcej" 

900 000 zł

Wniosek zatwierdzony do realizacji.
Opracowali Dyrektorzy: ZSNr1 w Żurominie, Będzyminie i Chamsku. Podpisano umowy z wykonawcami na zajęcia komputerowe, j.angielskiego. Wyłoniono firmy na dostawe sprzętu komputerowego, audiowizualnego.
"Biały Orlik"
Budowa sztucznego lodowiska na boisku ORLIKA

600 000 zł

Wniosek przyjęty do realizacji. Środki zabezpieczone
w budżecie 200.000 zł (udział własny)
POKL Priorytet 9
Program dla rodziców i nauczycieli "Wracamy do szkoły"

50 000 zł

Zadanie zrealizowane i rozliczone.
Opracował Dyrektor ZSNr1 w Żurominie

POKL Priorytet 9
 "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
           - "Ja tez chcę zostać Einsteinem"
           - "Robotyka w Żurominie"
           - "Edukacja ekologiczna i zdrowotna, czyli blisko z przyrodą"
           - "Edukacja sportowa drogą do wszechstronnego rozwoju dzieci"
           - "Sport to zdrowie"
  5 wniosków na dodatkowe zajęcia w ZSNr 2 w Żurominie

POKL Priorytet 9

"Chcemy dorównać najlepszym - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Poniatowie"  

"Angielski dla każdego"

 

250 000 zł

 

 

50 000 zł

 

50 000 zł

 

Zadania zrealizowane i rozliczone.
Opracował Dyrektor ZSNr2 w Żurominie.

 

 

 

Zadania zrealizowane i rozliczone.
Opracował Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie.

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech