16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycyjny półmetek VI kadencji
Inwestycje wykonane w 2013 roku
Inwestycje wykonane w 2012 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2012 roku - artykuły
Inwestycje wykonane w 2011 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2011 roku - artykuły
Wnioski złożone przez GiM Żuromin na 2011 rok
Środki pozyskane w 2011r.- artykuły
Środki pozyskane w 2011 r. - lista
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2010-2014 :: Inwestycje wykonane w 2012 roku - lista 

 

 

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp. Dział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość zadania

Planowane wydatki w 2012 r przez GiM Żuromin

Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca jego wykonanie

1 600 Budowa ścieżki pieszorowerowej przy drodze woj. Nr 541 Lubawa Sierpc na odcinku Żuromin-Franciszkowo-Chamsk (Cicha-Rondo1)

178 516

178 516

UGiM

2 600 Przebudowa ul. Matejki w Żurominie

300 000

300 000

UGiM

3 600

 

 

 

4 600

 

 

 

5 600 Budowa oświetlenia przy ul. Zwycięstwa w Żurominie

162 733

162 733

UGiM

6 600 Budowa miejsc parkingowych przy ul Reformatów w Żurominie

138 000

138 000

UGiM

7 600

 

 

 

8 600 Zakup wiaty przystankowej w Olszewie i Chamsku

8 775

8 775

UGiM

9 600 Budowa traktu pieszo-rowerowego w ciągu drogi gminnej  ul. Mazowiecka w Chamsku wraz z infrastrukturą techniczną

296 001

296 001

UGiM

10 600 Przebudowa ul Krótkiej i Ogrodowej w Dębsku

153 400

153 400

UGiM

11 600 Wykup gruntu i projekt kanalizacji deszczowej i chodników w Będzyminie i Dąbrowie

78 760

78 760

 UGiM

12 600 Koncepcja budowy obwodnicy Żuromina. Część południowo-wschodnia

50 000

50 000

UGiM

13 600 Wykup gruntu i budowa chodnika przy ul.Przemysłowej w Żurominie

85 000

85 000

UGiM

14 600 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4677W  Żuromin-Wiadrowo-Osówka na odcinku Żuromin-Wiadrowo

1 818 003

500 000

Powiat Żuromiński

  600 Razem dział

3 269 188

1 951 185

 

15 700 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Targowej 50/62B

136 590

52 000

UGiM

  700 Razem dział

136 590

50 000

 UGiM

16 754 Zakup motopompy i zestawu oświetleniowego dla OSP Poniatowo

15 000

10 000

 UGiM

17 754 Zakup motopompy i piły do betonu dla OSP Chamsk

12 000

8 000

UGiM

  754 Razem dział

27 000

18 000

 

18 801 Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie

174 000

174 000

UGiM

19 801 Utworzenie placu zabaw przy Zespole szkół Nr 1 w Żurominie,  Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie oraz przy Samorzadowej Szkole Podstawowej w Będzyminie

295 400

295 400

UGiM

20   Wymiana instalacji CO w Przedszkolu Nr1 w Żurominie

45 920

45 920

UGiM

21 801 Razem dział

515 320

515 320

 

22 900 Budowa kanalizacji deszczowej  w ul Pl. Wolności i ul Zamojskiego w  Żurominie

1 254 000

1 254 000

UGiM

23 900 Rozbudowa sieci wodociagowej na terenia miasta i gminy

101 100

101 100

UGiM

24 900 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy ul.Klonowa, ul.Dębowa, ul.Jezuitów

153 000

153 000

UGiM

25 900 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w Cierpigorzu

155 000

155 000

UGiM

26

 

 

 

27 900 Budowa oświetlenia w ul.Ogrodowej w Poniatowie

15 000

15 000

UGiM

28 900 Rozbudowa oświetlenia w  ul.Przemysłowej w Żurominie

41 000

41 000

UGiM

29 900 Rewitalizacja parku przy ul Pl. Piłsudskiego w Żurominie

1 825 585

1 825 585

UGiM

  900 Razem dział

3 544 685

3 544 685

 

30 921 Wyposażenie Kina przy ŻCK w Żurominie

25 000

25 000

UGiM

31 921 Wykup gruntu pod Dom Ludowy w Rozwozinie

31 000

31 000

UGiM 

32

 

 

 

  921 Razem dział

56 000

56 000

 

33 926 Dofinansowanie Budowy Hali Sportowej przy LO Żurominie

7 501 818

220 000

Powiat Żuromiński

34 926 Budowa placu zabaw w Chamsku

224 200

224 200

UGiM 

     

7 725 818

424 200

UGiM 

      15 275 001

6 568 390

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech