16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycyjny półmetek VI kadencji
Inwestycje wykonane w 2013 roku
Inwestycje wykonane w 2012 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2012 roku - artykuły
Inwestycje wykonane w 2011 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2011 roku - artykuły
Wnioski złożone przez GiM Żuromin na 2011 rok
Środki pozyskane w 2011r.- artykuły
Środki pozyskane w 2011 r. - lista
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2010-2014 :: Środki pozyskane w 2011 r. - lista 

 

Środki pozyskane przez Gminę i Miasto Żuromin w 2011 roku

Program

Nazwa wniosku

Kwota
RPOWM 3.1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 460625W relacji Poniatowo – Franciszkowo wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej 2 028 035,48 zł
ZPORR Program rozwoju bibliotek na terenie woj.mazowieckiego  (Powiatowo Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie) 33 360,46 zł
POKL7.1.1 "Najtrudniejszy pierwszy krok" program realizowany przez MGOPS 25 997,21 zł
POKL 9.1.2  "Ja tez chcę zostać Einsteinem" ZSNr2 50 000,00 zł
POKL 9.1.2 "Robotyka w Żurominie" ZSNr2 50 000,00 zł
POKL 9.1.2 "Edukacja ekologiczna i zdrowotna, czyli blisko z przyrodą" ZSNr2 45 200,00 zł
POKL 9.1.2 "Edukacja sportowa drogą do wszechstronnego rozwoju dzieci" ZSNr2 45 200,00 zł
POKL 9.1.2  "Sport to zdrowie" ZSNr2 50 000,00 zł
POKL 9.1.2 "Wracamy do szkoły" ZSNr1 50 000,00 zł
POKL 9.1.2 "Wiem więcej - mogę więcej" ZSNr1 w Żurominie, Szkoła Podstawowa w Chamsku,
Szkoła Podstawowa w Będzyminie
888 771,50 zł
POKL 9.5 "Chcemy dorównać najlepszym - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Poniatowie" 

50 000,00 zł

POKL 9.5 "Angielski dla każdego" w Szkole Podstawowej w Poniatowie 50 000,00 zł
RPOWM2.2 "Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego" 159 263,12 zł
PROW Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Poniatowie
 i Szkole Podstawowej w Chamsku
456 035,00 zł
PROW Przebudowa Plac Rynek w Poniatowie 190 553,00 zł
  RAZEM środki unijne 4 172 415,77 zł
FOGR Budowa ul.Łakowej w Chamsku 49 000,00 zł
KRUS Zakup aparatów powietrznych dla OSP Chamsk 9 000,00 zł
WFOŚIGW Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest 41 243,66 zł
Program
rządowy
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" środki pozyskane przez MGOPS na dożywianie
uczniów w szkołach

73 000,00 zł

Program
rządowy
Fundusz sołecki 48 565,00 zł
Program Województwa
Mazowieckiego
Zakup sprzętu hydraulicznego OSP Poniatowo 21 500,00 zł
Polski Instytut Sztuki
 Filmowej
Zakup nagłośnienia Dolby Surround do ŻCK 10 000,00 zł
  RAZEM 4 424 724,43 zł

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech