16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycyjny półmetek VI kadencji
Inwestycje wykonane w 2013 roku
Inwestycje wykonane w 2012 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2012 roku - artykuły
Inwestycje wykonane w 2011 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2011 roku - artykuły
Wnioski złożone przez GiM Żuromin na 2011 rok
Środki pozyskane w 2011r.- artykuły
Środki pozyskane w 2011 r. - lista
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2010-2014 :: Inwestycje wykonane w 2011 roku - lista 

 

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 rok
Lp.

Dz

Rozdz

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty
finansowe

Koszt inwestycji dla GiM Żuromin

Dochody
własne JST

Kredyty i
 pożyczki

Środki pochodzące
z innych
źródeł

Uwagi

1 600 60016 6050 Budowa ścieżki pieszorowerowej przy drodze
woj.Nr 541 Lubawa - Sierpc na odcinku Żuromin- Franciszkowo

63 381 zł

63 381 zł

22 955 zł

40 426 zł

   
2 600 60016 6050 Budowa ul.Okrężnej w Rozwozinie

106 336 zł

106 336 zł

106 336 zł

 

1 400 zł 

 Fundusz sołecki
3 600 60016 6050 Przebudowa Plac Rynek w Poniatowie II etap

537 050 zł

537 050 zł

346 497 zł

 

190 553 zł

I etap wykonano w 2010 roku
Przyznano środkiu z PROW
4

 

 

5 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej ul.Łąkowej w Chamsku

267 959 zł

267 959 zł

218 959 zł

 

49 000 zł

Przyznano środki z  FOGR-u
6

 

 

 

 

 

 
7 600 60016 6050 Projekt chodnika-ścieżki rowerowej w ul.Zwycięstwa
w Żurominie

14 039 zł

14 039 zł

14 039 zł

 

 

 
8 801 80101 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Poniatowie oraz przy Szkole Podstawowej w Chamsku

672 589 zł

672 589 zł

164 128 zł

 

508 461 zł

Przyznano środki z PROW-u
9 801 80101 6050 Projekty placów zabaw przy Zespole Szkół Nr 1,
Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i
przy Szkole Podstawowej w Będzyminie

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

 

 

 
754 75412 6060 Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla
OSP Poniatowo

28 290 zł

28 290 zł

6 790 zł

21 500 zł

Urząd Marszalkowski

 

 

 
14 801 80195 6067 Zakup sprzętu (laboratoria językowe, tablice interaktywne, kserokopiarki) do szkół w Chamsku, Będzyminie i Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie)

50 846 zł

50 846 zł

 

 

50 846 zł

Środki z POKL9.1
15 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
(ul.Mławska)

52 092 zł

52 092 zł

52 092 zł

 

 

 
16 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wiadrowo

1 410 817 zł

1 410 817 zł

710 817 zł

700 000 zł

 

Umarzalny kredyt z WFOŚiGW
17 900 90001 6050 Projekt kanalizacji deszczowej w Cierpigorzu

1 700 zł

1 700 zł

1 700 zł

 

 

 
18 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Lubowidzkiej, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta

147 843 zł

147 843 zł

147 843 zł

 

 

 
19 900 90095 6050 Adaptacja budynku przy ul.Lubowidzkiej na cele mieszkaniowe (12 mieszkań)

545 171 zł

545 171 zł

545 171 zł

 

 

 
20 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych we wsi Chamsk

4 900 zł

4 900 zł

4 900 zł

 

 

 
21 900 90095 6050 Opracowanie koncepcji zagospodarowania plaży
w Brudnicach

14 780 zł

14 780 zł

14 780 zł

 

 

 
22 926 92695 6050 Zakup elementów placu zabaw w Poniatowie

20 585 zł

20 585 zł

20 585 zł

 

 

 
23

 

 

 

 

 

24 921 92109 6050 Rozbudowa budynku Żuromińskiego Centrum Kultury

1 680 870 zł

1 680 870 zł

680 870 zł

 1 000 000 zł

 

Kredyt inwestycyjny
25 921 92109 6050 Remont Domu Ludowego w Dąbrowicach

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

     
26 921 92109 6050 Remont Domu Ludowego w Brudnicach
(wykonanie elewacji)

9 588 zł

9 588 zł

9 588 zł

 

 

 
27 921 92109 6050 Remont Domu Ludowego w Będzyminie
(montaż CO)

11 693 zł

11 693 zł

11 693 zł

 

 

 
28 921 92109 6050 Remont Domu Ludowego w Dębsku

19 773 zł

19 773 zł

19 773 zł

 

 

 
29 921 92109 6050 Remont Domu Ludowego w Raczynach

13 126 zł

13 126 zł

13 126 zł

 

 

 
30

 

 

 

 

 

 
31

 

 

 

 

 

 
32

 

 

 

 

 

 
33 926 92601 6300 Budowa hali sportowej przy LO

7 501 818 zł

183 000 zł

183 000 zł

 

 

II rata pomocy dla samorządu
powiatowego
34 600 60014 6300 Budowa drogi Żuromin-Olszewo-Kliczewo Duże:
-przebudowa chodników w Olszewie i Kliczewie Dużym
-rozbudowa kanalizacji deszczowej w Olszewie i Kliczewie Dużym

4 074 559 zł

250 000 zł

250 000 zł

 

 

Pomoc dla samorządu
powiatowego
35 600 60014 6300 Przebudowa drogi powiatowej Olszewo-Kosewo

165 436 zł

115 669 zł

115 669 zł

 

 

Pomoc dla samorządu
powiatowego
36 700 70005 6620 Termomodernizacja budynku przy ul.Olszewskiej z siedzibą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

214 118 zł

74 331 zł

74 331 zł

 

 

Porozumienie o wspólnej
realizacji inwestycji z Powiatem Żuromińskim
37

 

 

 

 

 

38 150 150011 6630 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności
Woj.Mazowieckiego

 

14 370 zł

14 370 zł

 

 

Porozumienie o wspólnej
realizacji inwestycji z samorządem Woj.Mazowieckiego
39 750 750095 6630 Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach
 E-Usługi

 

15 014 zł

15 014 zł

 

 

Porozumienie o wspólnej
realizacji inwestycji z samorządem Woj.Mazowieckiego
40 750 750095 6630 Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach
E-Usługi

187 368 zł

28 105 zł

28 105 zł

 

159 263 zł

Wspólna realizacja inwestycji w ramach działania RPOWM 2.1 z samorządem powiatowym.
Urząd otrzymał sprzęt komputerowo-biurowy o wartości 187.368zł
41 754 754010 6170 Zakup sprzętu p-poż dla PSP

 

10 000 zł

10 000 zł

 

 

Wsparcie zakupu samochodu do ratownictwa chemicznego
42 600 60014 6300 Przebudowa drogi gminnej nr 460625W relacji Poniatowo – Franciszkowo  wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej

2 505 753 zł

5 000 zł

5 000 zł

 

2 028 035 zł

Środki z programu RPOWM Działanie 3.1
43       Budowa przyłącza CO z kotłowni Szpitalna do Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie

570 725 zł

 

 

 

 

Zadanie wykonywane z budżetu Żuromińskich Zakładów Komunalnych

22 581 422 zł

11 048 802 zł

5 100 280 zł

1 740 426 zł

4 208 096 zł

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech