16-12-2023r.
godzina 21:06
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy GiM Żuromin z organizacjami pozarządowymi 2013
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy GiM Żuromin z organizacjami pozarządowymi 2014
Projekt Uchwały Rady Miejskiej ws współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy GiM Żuromin z organizacjami pozarządowymi 2015
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi na 2015
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Organizacje Pozarządowe :: Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych :: Ogłoszenie 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Zarządzeniem Nr 95/11 z dnia 27.09.2011r. zarządził konsultacje Programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.

 

 Konsultacje przeprowadza się w formie:

•    spotkania bezpośredniego z przedstawicielami organizacji pozarządowych umożliwiającego    

      zgłaszanie uwag i wniosków, które odbędzie się w dniu 14.10. 2011r. o godz. 13.00                         

      w sali nr 36 Urzędu Gminy i Miasta Żuromin,


Projekt programu oraz Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin  w sprawie zarządzenia konsultacji programu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.zuromin.ibip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  i Miasta w Żurominie do dnia 14.10. 2011r.
Zapraszam wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach.

 

W załączeniu;

1. Uchwała Nr 341/XLVII/10

2. Zarządzenie Nr 95/11

3. projekt programu współpracy z org. poz.

4. formularz uwag i wniosków

5. sprawozdanie z konsultacji z organizacjami  pozarządowymi z 14.10.2011

 


                                                                                           Koordynator ds. współpracy                                  

                                                                                       z organizacjami pozarządowymi

                                                                                      

 

                                                                                                 Bożena Fijałkowska

  projekt_Uchwaly_Rady_Miejskiej_ws_rocznego_programu_na_2012.doc
 Zarzadzenie_95_11_z_dn_27_wrzesnia_2011_Burmistrza_GiM_Zuromin.doc
 program_na_2012.doc
 zalacznik_nr_2_formularz_uwag_i_wnioskow.doc
 sprawozdanie_z_konsultacji_z_organizacjami__pozarzadowymi_z_14.10.2011.doc
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech