16-12-2023r.
godzina 21:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Jednostki organizacyjne :: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :: ArchiwumOgłoszenie
NOWY TERMIN – DO 30 CZERWCA 2012 r.- SKŁADANIA WNIOSKU O DODATKOWE 100 ZŁ DLA MATKI, OJCA LUB OPIEKUNA FAKTYCZNEGO DZIECKA W OKRESIE OD KWIETNIA DO CZERWCA 2012 R.

więcej...
Ogłoszenie
DODATKOWE 100 zł DLA MATKI, OJCA LUB OPIEKUNA FAKTYCZNEGO DZIECKA W OKRESIE OD KWIETNIA DO CZERWCA 2012 R.

więcej...
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA NABÓR ASYSTENTA RODZINY

więcej...
Ogłoszenie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie ogłasza nabór na Asystenta Rodziny

więcej...
Ogłoszenie
POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO W ŻUROMINIE

więcej...
Ogłoszenie
APEL DO MIESZKAŃCÓW

więcej...
Informacja
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w formie zapytania cenowego pn:„Przeprowadzenie usługi szkoleniowej – kursu prawa jazdy kategorii B”

więcej...
Ogłoszenie
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie zwraca się z zapytaniem cenowym w postępowaniu o Przeprowadzenie usługi szkoleniowej - kursu prawa jazdy kategorii B

więcej...
Ogłoszenie
Trwa rekrutacja osób do nowego projektu M-GOPS w Żurominie

więcej...
Ogłoszenie
Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących jednodaniowych posiłków dla uczniów szkół wiejskich z terenu gminy Żuromin

więcej...
Informacja
PRZECIĘTNY DOCHÓD Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 ha PRZELICZENIOWEGO W 2009 ROKU

więcej...
Ogłoszenie
Uprzejmie informujemy, że planuje się zmianę miejsca wypłaty świadczeń rodzinnych dla osób odbierających powyższe świadczenia w kasie tutejszego ośrodka.

więcej...
Ogłoszenie
Ogłoszenie dot. wypłat świadczeń rodzinnych

więcej...
Ogłoszenie o zakończeniu realizacji programu osłonowego

więcej...
Ogłoszenie
Wigilijne Spotkanie Opłatkowe 2009

więcej...
Ogłoszenie
KAMPANIA SPOŁECZNA „ NIEBIESKI TYDZIEŃ”

więcej...
Informacja
Projekt zrealizowany

więcej...
Ogłoszenie
Program lekowy

więcej...


Informację wytworzył(a): Renata Żelaźnicka
Informację dodał(a): Jakub Welenc
Ostatnia modyfikacja: 2012-07-05 09:28:20


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech