16-12-2023r.
godzina 21:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Jednostki organizacyjne :: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :: OgłoszeniaOgłoszenia
 

OGŁOSZENIA I INFORMACJEInformacja
KARTA DUŻEJ RODZINY

więcej...
Informacja
ZMIANA MIEJSCA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

więcej...
Ogłoszenie
POMOC DLA BEZDOMNYCH

więcej...
Informacja
Zaproszenie na Spotkanie Opłatkowe

więcej...
Informacja
Przelicznik z 1 ha za 2013 rok

więcej...
Informacja
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

więcej...
Informacja
Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

więcej...
Informacja
Dofinansowanie do podręczników szkolnych

więcej...
Ogłoszenie
Informacja o ubezpieczeniu w KRUS dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna

więcej...
Ogłoszenie
Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

więcej...
Ogłoszenie
Nowe kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

więcej...
Informacja
Zaproszenie na Spotkanie Opłatkowe

więcej...
Informacja
Nowe Świadczenie - Dodatek energetyczny

więcej...
Informacja
INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

więcej...
Ogłoszenie
„TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW”

więcej...
Informacja
Nowe zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, nowe świadczenie- specjalny zasiłek opiekuńczy

więcej...
Informacja
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013r.

więcej...
Ogłoszenie
NOWE KRYTERIA DOCHODOWE DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW, A TAKŻE NOWE KWOTY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

więcej...
Ogłoszenie
NOWE KRYTERIA DOCHODOWE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

więcej...
Ogłoszenie
DODATKOWE 100 zł DLA MATKI, OJCA LUB OPIEKUNA FAKTYCZNEGO DZIECKA W OKRESIE OD LIPCA DO GRUDNIA 2012 R.

więcej...
Informacja
TŁUMACZ MIGOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KLIENTÓW URZĘDU

więcej...
Informacja
TRUDNIEJ O BECIKOWE

więcej...
Informacja
Informacja w sprawie zmiany zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

więcej...
Informacja
Kampania „KOCHAM. REAGUJĘ.”

więcej...
Informacja
Informacja o świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego

więcej...
Informacja
Dofinansowanie kosztów zakupu posiłków w stołówkach szkolnych

więcej...
Informacja
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego – środki trwałe i pozostałe

więcej...


Informację wytworzył(a): Renata Żelaźnicka
Informację dodał(a): Jakub Welenc
Ostatnia modyfikacja: 2015-01-05 20:39:57


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech