16-12-2023r.
godzina 21:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Jednostki organizacyjne :: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :: Przydatne adresy i linki 

 

·         STRONA GMINY I MIASTA ŻUROMIN – www.zuromin.ibip.net.pl

·         STRONA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO – www.zuromin-powiat.home.pl

·         SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – www.mazovia.pl

·         MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI – www.mazowieckie.pl

·         SENAT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ – www.senat.gov.pl

·         SEJM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ   - www.sejm.gov.pl

·         NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY – www.nsa.gov.pl

·         TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY – www.trybunal.gov.pl

·         MINISTERSTWO  POLITYKI SPOŁECZNEJ – www.mps.gov.pl

·         PORTAL POMOCY SPOŁECZNEJ – www.ops.pl

·         POLSKIE TOWARZYSTWO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – www.ptps.ops.pl

·         MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – www.ifsw.org

·         INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH – www.irss.and.pl

·         INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH – www.ipiss.com.pl

·         PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – www.ngo.pl

·         CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – www.cal.ngo.pl

·         BIURO OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS – www.boris.org.pl

·         OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” – www.niebieskalinia.pl

·         KAMPANIA SPOŁECZNA „DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY” – www.przemoc.com.pl

·         RZECZNIK PRAW DZIECKA – www.brpd.gov.pl

·         AKCJA SOS – www.akcjasos.pl

·         FUNDACJA DZIECI NICZYJE - www.fdn.pl

·         WOLNE MIEJSCA W CAŁODOBOWYCH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE MAZOWSZA - http://www.mcps.mazovia.pl/tabela.php

 

 

 

 

·         Ministerstwo Polityki Społecznej

ul. 00-513 Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5
Telefon do centrali: (0-22) 661 10 00

 

·         Departament Świadczeń Socjalnych

ul. Gałczyńskiego 4

00-362 Warszawa

tel. (0-22) 826 44 52

 

·         Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

ul. Czerniakowska 44

00-717 Warszawa

tel. (0-22) 695 71 00

 

·         Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Oddział Polityki Społecznej

ul. 17 Stycznia 7

06-400 Ciechanów

tel. (0-23) 671 93 47

 

·         Samorządowe Kolegium Odwoławcze

ul. Rzeczkowska 6

06-400 Ciechanów

tel. (0-23) 672 68 25

 

·         Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

ul. Al. Solidarności 7

00-090 Warszawa

            tel. (0-22) 551 77 00

 

·         Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54

02 -776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01, fax (22) 641 15 65

 

        ·          0 801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania

            Narkotyki - Narkomania
            Telefon oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, miniedukację, wsparcie

            psychologiczne. 
            Czynny od 16.00 do 21.00 codziennie
            Całe połączenie płatne tylko 35 gr.

 

        ·         0 800 12 02 89 - Infolinia Stowarzyszenia KARAN
            Informacja skierowująca i pomoc 
            w problemach związanych z narkotykami
            Połączenie bezpłatne, czynne od pn. do pt., w godzinach 10.00 - 17.00

 

        ·         0 801 109 696 - Infolinia Pogotowia Makowego

            Towarzystwo "Powrót z U"
            czynny codziennie od pon.-pt. 10.00-20.00, soboty 10.00-19.00

 

        ·         Centrum Praw Kobiet

            ul. Wilcza 60 m 19

00-670 Warszawa

tel. (0-22) 622 25 17

tel. zaufania (0-22) 621 35 37

 

·         Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

ul. Szczotkarska 48a

01-382 Warszawa

tel. (0-22) 666 05 59

tel. 0 800 12 00 02 - płatny pierwszy impuls, w godz. 8.00-22.00 pn-pt, 8.00-16.00 w niedzielę i święta

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

·         Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

ul. Korotyńskiego 13

02-121 Warszawa

tel. (0-22) 824 25 01

e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

 

·         Telefon Zaufania Zatrzymaj Przemoc

0 800 12 01 48

 

·         Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Jasna 6
00-013 Warszawa
tel.: (0-22) 551 60 00

 

·         Bezpłatna Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
tel.: 116 123

 

  

 WAŻNE ADRESY I TELEFONY DLA DZIECI

 

·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie
ul. Olszewska 9/11
09-300 Żuromin
tel.: (0-23) 657 21 01 (w godz. 7.30-15.30)

      e-mail: ppp.zuromin@wp.pl

 

·         Sąd Rejonowy w Mławie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Reymonta 3

      06-500 Mława

      tel.: (0-23) 654 89 80

      tel.: (0-23) 654 89 60

      e-mail: rodzinny@mlawa.sr.gov.pl

 

·         Rzecznik Praw Dziecka

      Dziecięcy Telefon Zaufania
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel.: (0-22) 696 55 50

      tel.: 0 800 12 12 12 - bezpłatny, w godz. 8.15-20.00 pn.-pt.

      e-mail: rpd@brpd.gov.pl

 

·         Centrum Dziecka i Rodziny - Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa

      tel.: (0-22) 616 16 69

      e-mail: walecznych@fdn.pl

 

·         Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Hoża 27A lok A
00-521 Warszawa

      tel.: (0-22) 626 94 19

      e-mail: kopd@kopd.pl

 

·         Telefon dla dzieci i młodzieży

      116 111 - bezpłatny, w godz. 12.00-20.00 pn.-pt.

 

 

 Odwiedź również strony www.116111.pl oraz www.helpline.org.pl

 

 Informację wytworzył(a): Renata Żelaźnicka
Informację dodał(a): Jakub Welenc
Ostatnia modyfikacja: 2014-10-06 21:28:59


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech