16-12-2023r.
godzina 21:13
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Jednostki organizacyjne :: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :: Przydatne informacje


 

POMÓŻ IM!!!
INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZA

 

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza - IPO

 

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza (IPO) jest unikalnym w skali kraju ośrdkiem, którego działalność polega na wszechstronnej pomocy noworodkom i niemowlętom znajdującym się w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodziców.

IPO jest ośrodkiem niepublicznym powstałym w 2001r. i  prowadzonym przez Fundację Rodzin Adopcyjnych. Współpracuje z Katolikim Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie oraz z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. IPO utrzymuje się ze środków pomocy społecznej oraz funduszy pozyskiwanych od sponsorów

Z dotychczasowej działalności IPO wynika, że 95% niemowląt znajdujących się w sytuacjach kryzysowych można uchronić przed spędzeniem dzieciństwa w Domu Małego Dziecka.

Nadrzędnym celem IPO jest przywrócenie dzieciom rodziny:

  • umożliwienie powrotu do rodziny biologicznej,
  • w sytuacji porzucenia, uregulowanie sytuacji prawnej i przekazanie do rodziny adopcyjnej lub zastępczej.

Do IPO trafiaja dzieci niechciane, pozostawione same po urodzeniu, porzucone oraz takie, które przez pewien czas muszą skorzystać z naszego mieszkania do momentu, aż ich rodzina przygotuje miejsce w domu. Jeśli nie ma możliwości na powrót dziecka do rodziny biologicznej (głównie matki), IPO przygotowuje dla niego ewentualną rodzinę adopcyjną lub zastępczą.

Dzieci w IPO znajdują mieszkanie, troskliwą opiekę, własne łóżeczko, pomoc medyczną oraz najważniejsze - szansę na powrót do domu. IPO stara się aby życie codzienne toczyło sięj ak w domu - odpowiednio dobrane jedzenie, kąpiel, zabawa, kolorowy wystrój wnętrz, spacery, troskliwa opiekę.

Pielęgnacją zajmują się nie tylko pielęgniarki ale również opiekunki, wolontariuszki. W IPO pracują również psychologowie i pracownicy ośrodków adopcyjnych, którzy uczą biologicznych rodziców, zastępczych lub adopcyjnych jak mają się opiekować, pielęgnować i ułatwiać dziecku wykonywanie pewnych czynności.

 

Adres siedziby:                                         Biuro:

ul. St. Batorego 44, 05-400 Otwock                        ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

tel. 022 788 20 02 wew. 244 lub                             tel./fax: +48(022) 522 84 16,

022 779 50 41 wew. 244                                        0 609 536 662

                                      email (wspólny): ipo@adopcja.org.pl

 

 

 Informację wytworzył(a): Renata Żelaźnicka
Informację dodał(a): Jakub Welenc
Ostatnia modyfikacja: 2015-01-21 20:11:17


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech