Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zgłaszanie Awarii


 

Zakład Ciepłowniczy:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek od 7 do 15
 
Kierownik: Tomasz Orłowski
e-mail: tomasz.orlowski@spgk.com.pl
tel. 134647875

 


 

Zakład Ciepłowniczy prowadzi działalność na terenie miasta w zakresie:

  • Eksploatacji źródeł ciepła o mocy 41,65 MW
  • Eksploatacji sieci cieplnych i węzłów cieplnych
  • Wykonawstwa i remontu sieci i węzłów cieplnych oraz kotłowni na paliwa stałe i gazowe
  • Dostawy energii cieplnej do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładów produkcyjnych

 

Aktualności:

Zgłaszanie Awarii

Jeżeli korzystacie Państwo z ciepła na cele c.o. lub c.w.u. dostarczanego z sieci ciepłowniczej, a nie posiadacie zawartej umowy sprzedaży ciepła z naszym przedsiębiorstwem, wszelkie uwagi dotyczące niedogrzewania, przerw w dostawie ciepła lub ciepłej wody, prosimy zgłaszać do administratora budynku, zarządu wspólnoty mieszkaniowej, lub konserwatora.
Jeżeli posiadacie Państwo zawartą z naszym przedsiębiorstwem umowę sprzedaży ciepła, tzn. jesteście odbiorcami ciepła, w przypadku stwierdzenia awarii lub jakichkolwiek zakłóceń w dostarczaniu ciepła do Państwa obiektów, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu pod nr tel. :
 

 w godzinach 7:00 - 15:00


 013 46 47 880
 013 46 47 879
 013 46 47 920
 013 46 47 921


w godzinach 15:00 - 7:00
 

013 46 47 883
013 46 47 878

 

            Wystąpienie awarii lub zakłóceń można zgłosić również osobiście w siedzibie Zakładu Ciepłowniczego przy ul. Kiczury 10.

 Podczas zgłaszania zakłócenia, należy podać następujące informacje:

  1. Rodzaj zakłócenia (niedogrzewanie pomieszczeń, brak ciepłej wody użytkowej itp.),
  2. Miejsce wystąpienia zakłócenia (adres),
  3. Nazwisko bądź nazwę zgłaszającego wraz z numerem telefonu lub adresem.

  W trosce o właściwy poziom świadczonych usług wszystkie Państwa zgłoszenia pod powyższe numery są rejestrowane. Ponadto, w przypadku poważniejszych awarii i spowodowanych tym dłuższych przerw w dostawie ciepła, pod podanymi numerami można uzyskać informację o przewidywanym terminie usunięcia awarii i wznowieniu dostarczania ciepła do Państwa obiektu.

Wszyscy pracownicy służb eksploatacyjnych Zakładu Ciepłowniczego posiadają udokumentowane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie, oraz wieloletnie doświadczenie, gwarantujące szybkie i skuteczne usunięcie awarii, przy zachowaniu minimalnej uciążliwości tego procesu dla naszych Odbiorców i osób postronnych.


Data wytworzenia: 2015-12-22 13:45 Autor: Michał Hassinger Data publikacji: 2015-12-22 13:45 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Hassinger Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-22 Osoba modyfikująca: Michał Hassinger