Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług telefonicznych dla telefonii stacjonarnej opartej o technologię Voice over Internet Protocol (VoIP) z funkcjonalnością centrali wirtualnej (VPBX) oraz usług transmisji danych do Internetu" zmieniono dnia: 2021-06-24 12:55 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05" zmieniono dnia: 2021-06-18 11:42 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Oferta pracy - Robotnik drogowy " stworzono dnia: 2021-06-17 14:22 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05" zmieniono dnia: 2021-06-11 08:50 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na świadczeniu serwisu oprogramowania aplikacyjnego Impuls Evo oraz SZBD Oracle" zmieniono dnia: 2021-06-11 08:48 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2021-06-09 09:30 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2021-06-09 07:41 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci samochodu Peugeot Traveller" zmieniono dnia: 2021-06-02 10:20 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci Peugeot Traveller" zmieniono dnia: 2021-06-02 10:19 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci Peugeot Traveller" zmieniono dnia: 2021-06-02 10:19 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci Peugeot Traveller" zmieniono dnia: 2021-06-02 10:12 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci Peugeot Traveller" stworzono dnia: 2021-06-02 10:07 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Oferta pracy - Specjalista ds. płac i ZUS" stworzono dnia: 2021-06-01 14:30 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Postepowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2021/2022" stworzono dnia: 2021-05-26 13:17 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług telefonicznych dla telefonii stacjonarnej opartej o technologię Voice over Internet Protocol (VoIP) z funkcjonalnością centrali wirtualnej (VPBX) oraz usług transmisji danych do Internetu" zmieniono dnia: 2021-05-25 11:27 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług telefonicznych dla telefonii stacjonarnej opartej o technologię Voice over Internet Protocol (VoIP) z funkcjonalnością centrali wirtualnej (VPBX) oraz usług transmisji danych do Internetu" zmieniono dnia: 2021-05-25 09:56 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " stworzono dnia: 2021-05-21 12:40 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług telefonicznych dla telefonii stacjonarnej opartej o technologię Voice over Internet Protocol (VoIP) z funkcjonalnością centrali wirtualnej (VPBX) oraz usług transmisji danych do Internetu" stworzono dnia: 2021-05-21 10:30 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej KR 1-2" zmieniono dnia: 2021-05-21 10:27 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu" zmieniono dnia: 2021-05-21 10:27 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na świadczeniu serwisu oprogramowania aplikacyjnego Impuls Evo oraz SZBD Oracle" zmieniono dnia: 2021-05-20 09:52 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na świadczeniu serwisu oprogramowania aplikacyjnego Impuls Evo oraz SZBD Oracle" zmieniono dnia: 2021-05-14 12:23 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2021-05-14 08:32 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na świadczeniu serwisu oprogramowania aplikacyjnego Impuls Evo oraz SZBD Oracle" zmieniono dnia: 2021-05-13 13:57 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2021-05-13 13:56 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2021-05-10 13:20 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2021-05-10 13:20 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Oferta pracy - Asystent Zarządu" stworzono dnia: 2021-05-10 13:10 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na świadczeniu serwisu oprogramowania aplikacyjnego Impuls Evo oraz SZBD Oracle" stworzono dnia: 2021-05-10 12:29 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej KR 1-2" zmieniono dnia: 2021-05-10 09:26 przez: Kamil Bujacz