Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci wodociągowej z podziałem na cztery zadania" stworzono dnia: 2022-08-11 08:59 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Pliki do pobrania" zmieniono dnia: 2022-08-09 10:56 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Pliki do pobrania" zmieniono dnia: 2022-08-09 10:53 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-08-05 14:22 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg, którego przedmiotem jest usługa doradztwa technicznego, zarządzania i nadzoru inwestorskiego w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu." zmieniono dnia: 2022-08-05 13:08 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05" zmieniono dnia: 2022-08-05 13:06 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg w trybie nieograniczonym - dostawa paliw płynnych" zmieniono dnia: 2022-08-05 13:05 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji - usługa sprzątania i utrzymania czystości dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. " zmieniono dnia: 2022-08-05 13:04 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-30 13:01 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-30 09:59 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji - usługa sprzątania i utrzymania czystości dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. " zmieniono dnia: 2022-06-30 09:43 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Taryfa opłat za dostarczane ciepło - obowiązująca od dnia 01.07.2022r" zmieniono dnia: 2022-06-28 07:59 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Taryfa opłat za dostarczone ciepło - obowiązująca od dnia 01.07.2022r" stworzono dnia: 2022-06-28 07:59 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-27 12:14 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-23 13:24 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w ulicy Kościuszki w Sanoku" zmieniono dnia: 2022-06-23 08:16 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w ulicy Kościuszki w Sanoku" zmieniono dnia: 2022-06-23 08:15 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego marki STAR 266 12.3t" zmieniono dnia: 2022-06-22 10:13 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-22 10:13 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji - usługa sprzątania i utrzymania czystości dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. " zmieniono dnia: 2022-06-21 11:50 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05" zmieniono dnia: 2022-06-20 12:09 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-17 12:13 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-15 13:36 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-14 13:50 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-14 13:47 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-14 13:45 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-14 13:42 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-14 13:40 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2022-06-14 11:48 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2022-06-14 11:08 przez: Sławomir Nastała