Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników


 

 Burmistrz Miasta Sanoka wykonuje wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki.