Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • Postępowanie, którego przedmiotem są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie magistrali wodociągowej SUW Trepcza - Sanok Dąbrówka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. 

  Więcej
 • Przetarg - system zdalnego odczytu wskazań wodomierzy

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM do przesyłu danych.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Sanoka podzielone na zadania jak poniżej:

  1. Zadanie

  1.1.1) ​Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiego i Traugutta dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.3) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w rejonie ulic Białogórskiej i Młynarskiej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.4) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z odcinkami przyłączy wodociągowych w pasie drogowym ulicy Traugutta, dzielnica Wójtostwo w Sanoku.

  Zadanie 2

  1.2.1)         Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.2.2)         Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bliska, Heweliusza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.2.3)          Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w okolicy ulicy Witosa, dzielnica Dąbrówka w Sanoku.

  Zadanie 3

  1.3.1)          Przebudowa przepompowni ścieków Psanok (S128) z przebudową rurociągu tłocznego z przepompowni, Sanok dzielnica Olchowce.

  Więcej