Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie studium wykonalności realizacji zadania pt. „Modernizacja źródła ciepła Kiczury, w tym EC w oparciu o technologię ORC”

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie studium wykonalności realizacji zadania pt. „Modernizacja źródła ciepła Kiczury, w tym EC w oparciu o technologię ORC”

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) Studium wykonalności realizacji zadania pt. "Modernizacja źródła ciepła Kiczury, w tym EC w oparciu o technologię ORC",2) opracowanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami dla budowy ciepłowni oraz elektrociepłowni; 3) SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) wraz z integralnymi załącznikami (w szczególności: opis przedmiotu zamówienia zgodny z wymogami ustawy Pzp, projekt umowy) na potrzeby przetargu „zaprojektuj i wybuduj” dla ciepłowni i elektrociepłowni, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Termin realizacji: 50 dni od dnia podpisania umowy z podziałem na poszczególne etapy.

Data wytworzenia: 2019-10-11 14:13 Autor: Monika Stach Data publikacji: 2019-10-11 14:13 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Serafin Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-27 Osoba modyfikująca:

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.