Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Przetarg - wykonanie dokumentacji projektowej ciągu osadowego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu rozbudowy części osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z ilościowo-jakościowym bilansem osadów uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Data wytworzenia: 2017-10-17 10:55 Autor: Monika Serafin Data publikacji: 2017-10-17 10:55 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Serafin Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-04 Osoba modyfikująca: Monika Serafin

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.