Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetarg - wykonanie bezwykopowego remontu odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Sanoku przy ul. Kościuszki oraz ul. 3-go Maja

Zakończone postępowania:


 

Przetarg - wykonanie bezwykopowego remontu odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Sanoku przy ul. Kościuszki oraz ul. 3-go Maja

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezwykopowego remontu odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Sanoku dla odcinków:
ul. Kościuszki – kanał kamionkowy – dn 200 mm, l= 502 m;
ul. 3-go Maja - kanał kamionkowy – dn 200 mm, l= 293 m;
Do zakresu zamówienia należy także modernizacja studzienek zabudowanych na sieci, miejsc włączenia przyłączy oraz włączenia kanałów bocznych w studzienkach.
Modernizacja kanałów będzie wykonywana za pomocą wykładziny z bezszwowego rękawa poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym i utwardzanego promieniami UV, studzienek – za pomocą chemii budowlanej a miejsca włączenia przyłączy – jeśli występują poza studzienkami kanalizacyjnymi za pomocą kształtki kapeluszowej.
Zamówienie przewiduje wykonanie następujących robót:
czyszczenie rurociągu;
inspekcję TV przed naprawą;
przygotowanie kanału do naprawy;
naprawę bezwykopową rurociągu rękawem z włókna szklanego nasączonego żywicą utwardzaną promieniami UV;
montaż kształtek kapeluszowych w miejscach włączenia przyłączy poza studniami kanalizacyjnymi;
inspekcję TV powykonawczą.
Do zakresu zamówienia należy także modernizacja studzienek zabudowanych na sieci, miejsc włączenia przyłączy oraz włączenia kanałów bocznych w studzienkach.
 
2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w :
1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr  6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 
3. Okres realizacji zamówienia:  do  30.09.2019 r.
 
4. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót dla całości wykonanych prac stanowiących przedmiot zamówienia.

Data wytworzenia: 2019-02-08 09:19 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2019-02-08 09:19 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-22 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.