Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Przetarg - roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz hydroforni strefowej na terenie miasta Sanoka

Drukuj
1 2 3

1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz hydroforni strefowej na terenie miasta Sanoka. Na zadanie składa się:

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej terenu przy ul. Kalinowej, Dworskiej i Śląskiej w Sanoku;

b) Budowa sieci wodociągowej oraz hydroforni strefowej w ulicy Spacerowej, Malowniczej, Olchowieckiej i Turystycznej, dzielnica Olchowce w Sanoku – ETAP I.

2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  nr  8 do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

1) dokumentacja projektowa;

2) przedmiary robót;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

3. Dokumentacja dostępna jest do pobrania pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1oy4QAVuwlOqYZT68goQ6hyOhyS9esMbb

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. Okres realizacji zamówienia:  do  31.05.2019 r.

6. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


Data wytworzenia: 2018-07-25 09:03 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2018-07-25 09:03 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-28 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.