Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym

1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym.

2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  nr  8 do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

1) dokumentacja projektowa;

2) przedmiary robót;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

4) dokumentacja geotechniczna;

5) wyjaśnienia do dokumentacji.

3. Dokumentacja dostępna jest do pobrania pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1x7cwBSN2JIENjz7d5xuyp91R69j3mBp8?usp=sharing

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. Okres realizacji zamówienia:  do  31.05.2019 r.

6. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


Data wytworzenia: 2018-08-10 10:44 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2018-08-10 10:44 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-24 Osoba modyfikująca: Monika Serafin

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.