Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym

Drukuj
1 2 3

1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym.

2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  nr  8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

1) dokumentacja projektowa;

2)przedmiary robót; 

3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

4)dokumentacja geotechniczna.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Okres realizacji zamówienia:

  1. Etap I – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zasilania elektrycznego wraz z wykonaniem próby i badania wykonanych robót – do  31.12.2018 r.
  2. Etap II - roboty w zakresie zagospodarowania terenu i odtworzenia nawierzchni utwardzonej (sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) – do  31.05.2019 r

5. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE Z DNIA 10.07.2018 R. SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA POD ADRESEM:

https://drive.google.com/open?id=1P182SgWSXpLCGz_tWsfQ4MhxVAr0ZxIy

 

 


Data wytworzenia: 2018-07-04 09:24 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2018-07-04 09:24 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-17 Osoba modyfikująca: Monika Serafin

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.