Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetarg nieograniczony - opracowanie projektu rozbudowy części ściekowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów

Zakończone postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - opracowanie projektu rozbudowy części ściekowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy części ściekowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy o dodatkowy czwarty osadnik wtórny wraz z ilościowo-jakościowym bilansem ścieków uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 
3. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie wynosił 36 miesięcy, od dnia kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji stanie się ostateczna.
4. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

Data wytworzenia: 2020-03-24 13:30 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2020-03-24 13:30 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-08 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.