Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Postepowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2021/2022

Zakończone postępowania:


 

Postepowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2021/2022

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII (PN-82/97001 lub równoważna), typ 32.1 lub 32.2 (PN-82/97002 lub równoważna) w ilości 12.000 Mg  o parametrach w stanie roboczym określonych w SWZ.
2. Węgiel musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału.
3. Z uwagi na nieprzewidywalność warunków pogodowych Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia wielkości dostawy miału w granicach 20%, z gwarancją stałej ceny przez cały okres wykonania zamówienia
4. Dostawy będą realizowane w partiach zgodnie  harmonogramem określonym w SWZ.
5. Koszty transportu ponosi Wykonawca. Miejscem spełnienia świadczenia jest plac składowy Zakładu Ciepłowniczego przy ulicy Kiczury 10 w Sanoku. 
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji.

Data wytworzenia: 2021-05-26 13:17 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2021-05-26 13:17 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.