Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2020/2021.

Zakończone postępowania:


 

Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2020/2021.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII (PN-82/97001), typ 32.1 lub 32.2 (PN-82/97002) w ilości 10.000 Mg (z tolerancją ilościową +/- 20%) o parametrach w stanie roboczym określonym w SIWZ.

2. Węgiel musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału.

3. Z uwagi na nieprzewidywalność warunków pogodowych Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości dostawy miału w granicach +/- 20%. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie odszkodowawcze związane ze zmianą zamawianej ilości.

4. Dostawy będą realizowane w partiach zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ. 

5. Koszty transportu ponosi Wykonawca. Miejscem spełnienia świadczenia jest plac składowy Zakładu Ciepłowniczego przy ulicy Kiczury 10 w Sanoku.

6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 

 


Data wytworzenia: 2020-05-25 14:43 Autor: Monika Serafin Data publikacji: 2020-05-25 14:43 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Serafin Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-15 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.