Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2019/2020

Zakończone postępowania:


 

Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2019/2020

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII (PN-82/97001), typ 32.1 lub 32.2 (PN-82/97002) w ilości 13.000 Mg (z tolerancją ilościową +/- 20%) o następujących parametrach w stanie roboczym kreślonych w SIWZ.

2.    Węgiel musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału.

3.    Z uwagi na nieprzewidywalność warunków pogodowych Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości dostawy miału w granicach +/- 20%. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie odszkodowawcze związane ze zmianą zamawianej ilości.

4.    Dostawy będą realizowane w partiach zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ.

5.    Koszty transportu ponosi Wykonawca. Miejscem spełnienia świadczenia jest plac składowy Zakładu Ciepłowniczego przy ulicy Kiczury 10 w Sanoku.

6.    Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.


Data wytworzenia: 2019-01-31 12:14 Autor: Monika Serafin Data publikacji: 2019-01-31 12:14 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Serafin Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-10 Osoba modyfikująca:

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.