Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

 • Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Sanoka podzielone na zadania jak poniżej:

  Zadanie 1

  1.1.1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiego i Traugutta dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  Zadanie 2

  1.2.1) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w rejonie ulic Białogórskiej i Młynarskiej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

   Zadanie 3

  1.3.1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Okulickiego, dzielnica Dąbrówka w Sanoku;

  Więcej
 • Przetarg - komunalne osady ściekowe o kodzie 19 08 05

  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu rozbudowy części osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z ilościowo-jakościowym bilansem osadów uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Więcej
 • Postępowanie, którego przedmiotem są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie magistrali wodociągowej SUW Trepcza - Sanok Dąbrówka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. 

  Więcej
 • Przetarg - system zdalnego odczytu wskazań wodomierzy

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM do przesyłu danych.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Sanoka podzielone na zadania jak poniżej:

  1. Zadanie

  1.1.1) ​Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiego i Traugutta dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.3) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w rejonie ulic Białogórskiej i Młynarskiej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.4) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z odcinkami przyłączy wodociągowych w pasie drogowym ulicy Traugutta, dzielnica Wójtostwo w Sanoku.

  Zadanie 2

  1.2.1)         Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.2.2)         Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bliska, Heweliusza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.2.3)          Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w okolicy ulicy Witosa, dzielnica Dąbrówka w Sanoku.

  Zadanie 3

  1.3.1)          Przebudowa przepompowni ścieków Psanok (S128) z przebudową rurociągu tłocznego z przepompowni, Sanok dzielnica Olchowce.

  Więcej
 • Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do wykonania budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z hydrofornią strefową w ulicach Spacerowej, Malowniczej, Olchowieckiej i Turystycznej, dzielnica Olchowce w Sanoku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie części osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Trepczy. 

  Więcej
 • Przetarg - wykonanie dokumentacji projektowej

  Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinka magistrali wodociągowej Sanok – Zagórz oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. 

  Więcej
 • Przetarg-dostawa materiałów preizolowanych

  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów preizolowanych przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych. 

  Więcej
 • Przetarg-dostawa materiałów preizolowanych

  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów preizolowanych przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych. 

  Więcej
 • Przetarg- system zdalnego odczytu wodomierzy

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do zdalnego odczytu 1050 wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM do przesyłu danych.

  Więcej
 • Przetarg - dostawa ładowarki kołowej

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej wraz z usługą 24 miesięcznego (lub 2000mtg – co wystąpi pierwsze) autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oraz przeglądami okresowymi do 4000mtg. Ładowarka służyć będzie m.in. do zwałowania miału węgla kamiennego oraz przeładunku żużla kotłowego.

  Więcej
 • Przetarg - wykonanie dokumentacji projektowej

  Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie magistrali wodociągowej Sanok-Zagórz oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.

  Więcej
 • Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII ( PN-82/97001), typ 32.1 lub 32.2 ( PN-82/97002) w ilości 13.000 Mg (z tolerancją ilościową +/- 20%)

  Więcej
 • Przetarg - komunalne osady ściekowe

  Przedmiotem zamówienia jest transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, dzielnica Wójtostwo w Sanoku. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest zlikwidowanie występowania niedrożności funkcjonującego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ks 500mm, ks 300 mm, ks 200mm odprowadzającego ścieki bytowe między innymi z budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Jana Pawła II 53, 53a.

  Więcej
 • Przetarg - remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR 10-011

  Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10-011 – Nr 3 w Kotłowni Centralnej przy ulicy Kiczury 10 W Sanoku. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest naprawa uszkodzeń eksploatacyjnych orurowania kotła.

  Więcej
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg, którego przedmiotem są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci ciepłowniczych. 

  Więcej
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg, którego przedmiotem są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przy ulicach: Witosa, Młynarskiej i Białogórskiej. 

  Więcej

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.