Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w  Sanoku zgodnie z projektem remontu, z wykorzystaniem materiałów i urządzeń własnych.
2. Zakres robót, z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania:
a) Roboty rozbiórkowe:
demontaż istniejącej wiaty stalowej,
rozbiórka istniejących stóp fundamentowych,
b) Wykonanie wiaty stalowej:
wykonanie stóp fundamentowych wraz z izolacją przeciwwilgociową,
wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż konstrukcji wiaty,
montaż pokrycia dachu z blachy trapezowej,
montaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,
odtworzenie utwardzenia terenu.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa „Projekt remontu systemu nawęglania - wiata stalowa nad zsypnicą – grudzień 2018 r., Biuro projektowe: WIK K. Wróbel i W. Kubiszyn 35 - 083 Rzeszów ul. Saletyńska 7” (załącznik nr 4 do Zaproszenia)
4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 10-letniej gwarancji na oferowane roboty budowlane i użyte materiały.
5. Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
6. Okres wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.

Data wytworzenia: 2020-04-22 10:31 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2020-04-22 10:31 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-09 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz