Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na świadczeniu serwisu oprogramowania aplikacyjnego Impuls Evo oraz SZBD Oracle

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na świadczeniu serwisu oprogramowania aplikacyjnego Impuls Evo oraz SZBD Oracle

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

1) Świadczenie usług serwisu oprogramowania aplikacyjnego IMPULS EVO oraz SZBD Oracle przez okres 12 miesięcy.
 
2) Udostępnianie nowych wersji aplikacji objętych serwisem w ramach maintenance – prawo do nowych wersji, dla następujących modułów:
a) Budżetowanie,
b) Finanse Księgowość,
c) Dystrybucja,
d) Gospodarka Magazynowa,
e) Kadry Płace,
f) Środki Trwałe.
 
2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zaproszenia..
3. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
4.  Okres wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

Data wytworzenia: 2021-05-10 12:29 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2021-05-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-11 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz