Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywane usługi kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ilości minimum 700 sztuk na miesiąc oraz prowadzenia windykacji. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w Regulaminie  kontroli biletowej w autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Sanoku - załączniku nr 3 oraz w Projekcie umowy – załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
3. Okres wykonania zamówienia: Od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Data wytworzenia: 2020-11-27 14:08 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2020-11-27 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-10 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz