Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sanoku

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sanoku

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku.
2. Szczegółowe zestawienie rodzaju i ilości zamawianego asortymentu zostało zawarte w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 
3. Zamawiający odbierze własnym transportem zamówione środki i artykuły w terminie 3 dni od złożenia telefonicznego lub mailowego zlecenia jeżeli miejsce odbioru będzie zlokalizowane nie dalej niż 7 km od siedziby Zamawiającego. W innym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia środków własnym transportem w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego telefonicznego lub mailowego zlecenia. 
4. W przypadku dostaw po stronie Wykonawcy zaoferowana cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie bazy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok z zastrzeżeniem ust. 3.
5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia min. 2 miesięcznej gwarancji na oferowane towary.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości o nie więcej niż 20% w zależności od potrzeb, z gwarancją stałej ceny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze  z tego tytułu.
7. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
8.  Okres wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r.

Data wytworzenia: 2020-01-23 07:48 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2020-01-23 07:48 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-14 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz