Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sanoku

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sanoku

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku.
2. Szczegółowe zestawienie rodzaju i ilości zamawianego asortymentu zostało zawarte w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia asortymentu własnym transportem w terminie do 21 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego telefonicznego lub mailowego zlecenia. 
4. Zaoferowana cena musi uwzględniać koszt transportu asortymentu do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie bazy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
5. Sprzedawca jest zobowiązany do skompletowania zestawów zamawianych artykułów zgodnie ze złożonym zamówieniem, a także do ich opakowania i oznaczenia rozmiaru. w sposób umożliwiający identyfikację danej pozycji dla której dany komplet jest przeznaczony (w szczególności podział na dany zakład oraz oznaczenie zestawów według wskazanych numerów).
6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 2 miesięcznej gwarancji na oferowane towary.
7. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości o nie więcej niż 10% w zależności od potrzeb, z gwarancją stałej ceny.
8. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
9.  Okres wykonania zamówienia: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
10. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

Data wytworzenia: 2021-07-20 13:13 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2021-07-20 13:13 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-05 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz