Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej

  1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt budowlany i wykonawczy budowy systemu kanalizacji ciśnieniowej na terenie Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku ul. Królowej Bony 4 dzielnica Śródmieście”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów do wykonania systemu kanalizacji ciśnieniowej w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4 na terenie Centrum rehabilitacji i Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 r.
  4. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie wynosił 36 miesięcy, od dnia dokonania zgłoszenia budowy lub od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji stanie się ostateczna. Szczegółowe wymagania zostały określone w Projekcie Umowy.

Data wytworzenia: 2020-03-27 11:04 Autor: Monika Serafin Data publikacji: 2020-03-27 11:04 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Serafin Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-08 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz