Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty

Drukuj
1 2 3
1. Przedmiotem zamówienia jest:
 
1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego,
2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla następujących zadań:
Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Kościuszki 12
Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Mickiewicza 21 -  PWSZ - Centrum Symulacji Medycznej – budynek G
Zadanie 3: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Rynek 5
Zadanie 4: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Rynek 12
 
2.   Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 
3.   Okres realizacji zamówienia: do 01 lutego 2019 r.
 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne zadania). 

Data wytworzenia: 2018-10-12 14:01 Autor: Monika Stach Data publikacji: 2018-10-12 14:01 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-07 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz