Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty

Drukuj
1 2 3

1.  Przedmiotem zamówienia jest remont kanalizacji i posadzki - przy użyciu materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy - w pomieszczeniu odżużlania kotłowni Zakładu Ciepłowniczego SPGK
Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w  Sanoku, w tym:

- likwidacja istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej w pomieszczeniu odżużlania wraz z odprowadzeniem ścieków na zewnątrz do osadnika

- frezowanie istniejących posadzek,

- mycie oraz gruntowanie powierzchni,

- konserwacja konstrukcji stalowych zakotwionych w podłodze (oczyszczenie i malowanie)

- wykonanie wylewki zbrojonej zbrojeniem rozproszonym,

- wykonanie nowej posadzki wraz z dylatacjami oraz zabezpieczeniem masą,

- utwardzenie posadzki posypką,

- wykonanie cokołów poprzez malowanie farbą epoksydową.

 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia.


Data wytworzenia: 2018-05-08 08:58 Autor: Tomasz Orłowski Data publikacji: 2018-05-08 08:58 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Serafin Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13 Osoba modyfikująca: Monika Serafin