Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty

Drukuj
1 2 3

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca:

1) opracowania dokumentacji aplikacyjnej zawierającej wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, niezbędnej do uzyskania dofinansowania, wraz z nanoszeniem wszelkich zmian i poprawek w dokumentach na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie oraz stałego doradztwa na etapie aplikacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020), Oś priorytetowa  III – Czysta energia, Działanie 3.3 – Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych dla zadania pod nazwa: Przebudowa sieci cieplnych na osiedlach Wójtostwo i Błonie w Sanoku

2) udzielania Zamawiającemu pomocy merytorycznej w procedurze oceny i notyfikacji wniosku w Komisji Europejskiej, aż do zawarcia umowy o dofinansowanie.


Data wytworzenia: 2017-11-09 10:07 Autor: Monika Stach Data publikacji: 2017-11-09 10:07 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-29 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz