Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Microbus.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca:

  1) opracowania dokumentacji aplikacyjnej zawierającej wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, niezbędnej do uzyskania dofinansowania, wraz z nanoszeniem wszelkich zmian i poprawek w dokumentach na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie oraz stałego doradztwa na etapie aplikacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020), Oś priorytetowa  III – Czysta energia, Działanie 3.3 – Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych dla zadania pod nazwa: Przebudowa sieci cieplnych na osiedlach Wójtostwo i Błonie w Sanoku

  2) udzielania Zamawiającemu pomocy merytorycznej w procedurze oceny i notyfikacji wniosku w Komisji Europejskiej, aż do zawarcia umowy o dofinansowanie.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Microbus.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego, 

  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

  do realizacji budowy przyłącza c.o. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania:

  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego,

  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

  do realizacji wymiennikowego węzła cieplnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla:

  Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy węzła cieplnego c.o. w budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

   

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy elewacji wschodniej i zachodniej budynku kotłowni przy ul. Kiczury w Sanoku.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego budynku biurowca, oraz opracowanie na postawie audytu energetycznego dokumentacji projektowo-kosztorysowej głębokiej termomodernizacji budynku biurowca Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożenie w siedzibie zamawiającego oraz obsługa kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania pracy jednostek sprzętowo transportowych. 

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem postępowania jest dostawa węzłów cieplnych wykonanych wg dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego. 

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem postępowania jest konserwacja trójnogu komina stalowego o wysokości 60 m na terenie Kotłowni Kiczury w Sanoku  przy ul. Kiczury 10

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem postępowania jest wykonanie konserwacji dachów budynków wymiennikowni. 

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty - minikoparka gąsienicowa

  Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2015 lub 2016) minikoparki gąsienicowej posiadającej możliwość obrotu nadwozia o 360°.

  Pisemne oferty należy złożyć nie później niż do 12.02.2016 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Sanockiego Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

  Więcej