Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych

1.    Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów drogowych i kruszyw w ilościach jak poniżej:

1)     Zadanie 1    Pospółka 0-63 mm, ilość 2.500 m3dostawy realizowane w okresie marzec – lipiec 2018 r. transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach;

2)     Zadanie 2    Piasek płukany 0-2 mm, ilość 2.000 m3, dostawy realizowane w okresie sierpień – listopad 2018 r. transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach;

3)     Zadanie 3    Grys kamienny 2-8 mm, ilość 500 ton, dostawy realizowane w okresie marzec - lipiec 2018 r.  transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 100 ton w kolejnych miesiącach;

4)     Zadanie 4    Tłuczeń sortowany 31,5 – 63 mm, ilość 3.000 ton, dostawy realizowane w okresie marzec - sierpień 2018 r.  transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 ton w kolejnych miesiącach;

5)     Zadanie 5     Kliniec  4 – 31,5 mm, ilość 4.000 ton, dostawy realizowane sukcesywnie, transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: w marcu – 1000 ton, a następnie po 500 ton miesięcznie w okresie kwiecień  - wrzesień 2018 r.

2.    Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:

1) Pospółka 0-63 mm          PN-EN 13242:2010

2) Piasek płukany 0-2 mm   PN-EN 12620:2010

3) Kruszywa                        PN-EN 13242:2010

3.  Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59, zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzach cenowych dla poszczególnych zadań.


Data wytworzenia: 2018-01-04 13:48 Autor: Monika Serafin Data publikacji: 2018-01-04 13:48 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Serafin Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-20 Osoba modyfikująca: Monika Serafin

Przetarg licytacyjny na sprzedaż środków trwałych

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń