Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - dostawa koparko - ładowarki

Drukuj
1 2 3

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa koparko-ładowarki do siedziby Zamawiającego. Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w minimum 2017 roku, z seryjnej produkcji (nie będącej prototypem), przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2. Szczegółowa charakterystyka maszyny została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

3.Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.


Data wytworzenia: 2018-01-05 12:16 Autor: Monika Serafin Data publikacji: 2018-01-05 12:16 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Serafin Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-20 Osoba modyfikująca: Monika Serafin

Przetarg licytacyjny na sprzedaż środków trwałych

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń