Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową

Drukuj
1 2 3
1. Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową typu wywrotka trójstronna do siedziby Zamawiającego. Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w minimum 2018 roku, z seryjnej produkcji (nie będącej prototypem), przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
 
2. Szczegółowa charakterystyka pojazdu została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
3. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
 

Data wytworzenia: 2018-08-28 13:52 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2018-08-28 13:52 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-24 Osoba modyfikująca: Monika Serafin

Przetarg licytacyjny na sprzedaż środków trwałych

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń