Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

 

Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kieruje dwuosobowy Zarząd, w skład którego wchodzą: Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu. Jednocześnie Prezes Zarządu jest Dyrektorem Naczelnym, natomiast Członek Zarządu - Dyrektorem ds. technicznych. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

1. Dyrektorowi Naczelnemu (Prezesowi Zarządu) podlegają:

 • Główny Księgowy
 • Dział Ekonomiczny i Kadr
 • Dział Informatyki
 • Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej
 • Gminny Punkt Zbiórki Odpadów
 • Zakład Obsługi Technicznej
 • Stacja Paliw
 • Zamówienia Publiczne i Zaopatrzenie

2Dyrektorowi ds. technicznych (Członkowi Zarządu) podlegają:

 • Zakład Ciepłowniczy
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 • Zakład Dróg Miejskich
 • Dział Administracji
 • Główny Energetyk