Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

 

Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kierują Dyrektorzy powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa.

1. Dyrektorowi Naczelnemu podlegają:

 • Radca Prawny
 • Główny Księgowy
 • Dział Księgowości
 • Dział Informatyki
 • Dział Ekonomiczny i Kadr

2Dyrektorowi ds. Produkcji i Usług podlegają:

 • Stacja Paliw
 • Główny Energetyk
 • Dział Zaopatrzenia
 • Zakład Dróg Miejskich
 • Zakład Obsługi Technicznej
 • Gminny Punkt Zbiórki Odpadów
 • Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej

3. Dyrektorowi ds. Ciepłownictwa, Wodociągów i Kanalizacji podlegają:

 • Dział Administracji
 • Zakład Ciepłowniczy
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji