Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • Przetarg nieograniczony - dostawa koparko - ładowarki

  1. Przedmiotem postępowania jest dostawa koparko-ładowarki do siedziby Zamawiającego. Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w minimum 2017 roku, z seryjnej produkcji (nie będącej prototypem), przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  2. Szczegółowa charakterystyka maszyny została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

  3.Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.

  Więcej
 • 1.    Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów drogowych i kruszyw w ilościach jak poniżej:

  1)     Zadanie 1    Pospółka 0-63 mm, ilość 2.500 m3dostawy realizowane w okresie marzec – lipiec 2018 r. transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach;

  2)     Zadanie 2    Piasek płukany 0-2 mm, ilość 2.000 m3, dostawy realizowane w okresie sierpień – listopad 2018 r. transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach;

  3)     Zadanie 3    Grys kamienny 2-8 mm, ilość 500 ton, dostawy realizowane w okresie marzec - lipiec 2018 r.  transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 100 ton w kolejnych miesiącach;

  4)     Zadanie 4    Tłuczeń sortowany 31,5 – 63 mm, ilość 3.000 ton, dostawy realizowane w okresie marzec - sierpień 2018 r.  transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 ton w kolejnych miesiącach;

  5)     Zadanie 5     Kliniec  4 – 31,5 mm, ilość 4.000 ton, dostawy realizowane sukcesywnie, transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: w marcu – 1000 ton, a następnie po 500 ton miesięcznie w okresie kwiecień  - wrzesień 2018 r.

  2.    Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:

  1) Pospółka 0-63 mm          PN-EN 13242:2010

  2) Piasek płukany 0-2 mm   PN-EN 12620:2010

  3) Kruszywa                        PN-EN 13242:2010

  3.  Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59, zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzach cenowych dla poszczególnych zadań.

  Więcej