Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachów jak poniżej:

      1. Zadanie 1 – Budynek Administracyjny nr A  

      2. Zadanie 2 – magazyn przy budynku Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej

  Położonych na terenie bazy SPGK Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.

  Więcej