Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego, 

  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

  do realizacji budowy przyłącza c.o. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania:

  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego,

  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

  do realizacji wymiennikowego węzła cieplnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla:

  Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy węzła cieplnego c.o. w budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

   

  Więcej