Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu rozbudowy części osadowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy  wraz z ilościowo-jakościowym bilansem osadów uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok oraz rozbudowy ciągu technologicznego oczyszczania ścieków o proces deamonifikacji wód nadosadowych i filtratów. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Data wytworzenia: 2018-11-22 11:45 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2018-11-22 11:45 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-08 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz