Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • Przetarg - komunalne osady ściekowe o kodzie 19 08 05

  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu rozbudowy części osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z ilościowo-jakościowym bilansem osadów uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego, 

  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

  do realizacji budowy przyłącza c.o. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania:

  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego,

  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

  do realizacji wymiennikowego węzła cieplnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla:

  Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy węzła cieplnego c.o. w budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

   

  Więcej