Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1.    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku.

  2.    Szczegółowe zestawienie zamawianych asortymentów zostało zawarte w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do specyfikacji w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  A. Projekt budowlano - wykonawczy,

  B. Przedmiar robót,

  C. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujący u Zamawiającego.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1.  Przedmiotem zamówienia jest remont kanalizacji i posadzki - przy użyciu materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy - w pomieszczeniu odżużlania kotłowni Zakładu Ciepłowniczego SPGK
  Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w  Sanoku, w tym:

  - likwidacja istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej w pomieszczeniu odżużlania wraz z odprowadzeniem ścieków na zewnątrz do osadnika

  - frezowanie istniejących posadzek,

  - mycie oraz gruntowanie powierzchni,

  - konserwacja konstrukcji stalowych zakotwionych w podłodze (oczyszczenie i malowanie)

  - wykonanie wylewki zbrojonej zbrojeniem rozproszonym,

  - wykonanie nowej posadzki wraz z dylatacjami oraz zabezpieczeniem masą,

  - utwardzenie posadzki posypką,

  - wykonanie cokołów poprzez malowanie farbą epoksydową.

   2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

  Więcej