Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowego i komunikacyjnego" zmieniono dnia: 2020-01-23 07:49 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sanoku" stworzono dnia: 2020-01-23 07:48 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 09 04" zmieniono dnia: 2020-01-15 13:52 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy" zmieniono dnia: 2020-01-15 13:49 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07" zmieniono dnia: 2020-01-14 14:30 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 19 12 12, 15 01 02, 17 06 04" zmieniono dnia: 2020-01-10 09:30 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 19 12 12, 15 01 02, 17 06 04" zmieniono dnia: 2020-01-10 09:29 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 01 01 " zmieniono dnia: 2020-01-10 09:21 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy" zmieniono dnia: 2020-01-10 09:19 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 19 12 12, 15 01 02, 17 06 04" zmieniono dnia: 2020-01-10 09:17 przez: Monika Serafin
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-01-08 13:07 przez: Michał Hassinger
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-01-08 13:07 przez: Michał Hassinger
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-01-08 13:06 przez: Michał Hassinger
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-01-08 13:06 przez: Michał Hassinger
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-01-08 13:06 przez: Michał Hassinger
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-01-08 13:05 przez: Michał Hassinger
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-01-08 13:05 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03" zmieniono dnia: 2020-01-08 09:10 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03" stworzono dnia: 2020-01-08 09:03 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 01 01 " zmieniono dnia: 2020-01-08 08:21 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 10, 20 01 28" stworzono dnia: 2020-01-07 14:30 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07." zmieniono dnia: 2020-01-02 14:03 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05. " zmieniono dnia: 2020-01-02 14:01 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07" zmieniono dnia: 2019-12-30 15:00 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 10, 20 01 28, 20 01 32." zmieniono dnia: 2019-12-23 14:33 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07" stworzono dnia: 2019-12-20 12:53 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07." zmieniono dnia: 2019-12-20 10:51 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07." zmieniono dnia: 2019-12-20 10:47 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 19 12 12, 15 01 02, 17 06 04" zmieniono dnia: 2019-12-18 14:44 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07." zmieniono dnia: 2019-12-18 14:43 przez: Monika Serafin