Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2020-02-27 14:32 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2020-02-27 14:28 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia terenu Bazy SPGK w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 oraz terenu dworca multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 zarządzanego przez SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2020-02-25 13:24 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa używanych ciągników siodłowych oraz używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca" zmieniono dnia: 2020-02-24 07:28 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Zakład Obsługi Technicznej" zmieniono dnia: 2020-02-19 08:49 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz w budynku zarządzanym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" zmieniono dnia: 2020-02-14 10:32 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sanoku" zmieniono dnia: 2020-02-14 09:48 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia terenu Bazy SPGK w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 oraz terenu dworca multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 zarządzanego przez SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2020-02-12 12:28 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sanoku" zmieniono dnia: 2020-02-11 13:13 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2020-02-07 13:46 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03" zmieniono dnia: 2020-02-07 08:42 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03" zmieniono dnia: 2020-02-07 08:42 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia terenu Bazy SPGK w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 oraz terenu dworca multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 zarządzanego przez SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2020-02-06 14:24 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia terenu Bazy SPGK w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 oraz terenu dworca multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 zarządzanego przez SPGK Sp. z o.o." stworzono dnia: 2020-02-04 14:29 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Oferta pracy – elektryk/automatyk na Zakładzie Obsługi Technicznej " zmieniono dnia: 2020-02-04 14:05 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Oferta pracy – mechanik samochodowy" zmieniono dnia: 2020-02-04 14:05 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz w budynku zarządzanym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" zmieniono dnia: 2020-01-31 13:03 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" stworzono dnia: 2020-01-30 14:09 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sanoku" zmieniono dnia: 2020-01-29 14:21 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 10, 20 01 28" zmieniono dnia: 2020-01-28 13:00 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 10, 20 01 28, 20 01 32." zmieniono dnia: 2020-01-28 12:59 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 10, 20 01 28" zmieniono dnia: 2020-01-28 12:48 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 19 12 12, 15 01 02, 17 06 04" zmieniono dnia: 2020-01-23 14:11 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 09 04" zmieniono dnia: 2020-01-23 14:11 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07" zmieniono dnia: 2020-01-23 14:09 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz w budynku zarządzanym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" zmieniono dnia: 2020-01-23 14:03 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz w budynku zarządzanym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" zmieniono dnia: 2020-01-23 13:59 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz w budynku zarządzanym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" zmieniono dnia: 2020-01-23 13:57 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz w budynku zarządzanym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" stworzono dnia: 2020-01-23 13:52 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03" zmieniono dnia: 2020-01-23 07:51 przez: Kamil Bujacz