Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Historia zmian

 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2020-04-30 14:41 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2020-04-30 14:21 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku " zmieniono dnia: 2020-04-30 13:44 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku " zmieniono dnia: 2020-04-30 13:23 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - opracowanie projektu rozbudowy części ściekowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów" zmieniono dnia: 2020-04-29 14:51 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - opracowanie projektu rozbudowy części ściekowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów" zmieniono dnia: 2020-04-29 14:48 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 15 01 06." stworzono dnia: 2020-04-28 13:52 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku " stworzono dnia: 2020-04-22 10:31 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11" zmieniono dnia: 2020-04-20 13:43 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia terenu Bazy SPGK w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 oraz terenu dworca multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 zarządzanego przez SPGK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2020-04-20 07:35 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa używanych ciągników siodłowych oraz używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca" zmieniono dnia: 2020-04-20 07:35 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej" zmieniono dnia: 2020-04-17 11:44 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej" zmieniono dnia: 2020-04-17 11:43 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Zarząd" zmieniono dnia: 2020-04-14 10:56 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Pliki do pobrania" zmieniono dnia: 2020-04-09 11:41 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-04-09 11:28 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Pliki do pobrania" zmieniono dnia: 2020-04-09 11:26 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-04-09 11:25 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Pliki do pobrania" zmieniono dnia: 2020-04-09 11:08 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-04-09 11:03 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2020-04-09 10:52 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11" zmieniono dnia: 2020-03-30 14:28 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11" zmieniono dnia: 2020-03-30 14:26 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11" zmieniono dnia: 2020-03-30 14:25 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11" stworzono dnia: 2020-03-30 14:23 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej" zmieniono dnia: 2020-03-27 11:07 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej" stworzono dnia: 2020-03-27 11:04 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz w budynku zarządzanym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" zmieniono dnia: 2020-03-27 10:59 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2020-03-27 10:58 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - opracowanie projektu rozbudowy części ściekowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów" stworzono dnia: 2020-03-24 13:30 przez: Kamil Bujacz