Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" stworzono dnia: 2018-08-10 10:44 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" zmieniono dnia: 2018-08-10 09:46 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty" zmieniono dnia: 2018-08-07 14:43 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty" stworzono dnia: 2018-08-07 14:37 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru w latach 2021-2029" zmieniono dnia: 2018-07-30 08:24 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Oferta pracy – Administrator sieci i systemów IT " zmieniono dnia: 2018-07-26 12:58 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Oferta pracy – Administrator sieci i systemów IT " zmieniono dnia: 2018-07-26 12:52 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Oferta pracy – Administrator sieci i systemów IT " zmieniono dnia: 2018-07-26 12:51 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Oferta pracy – Administrator sieci i systemów IT " stworzono dnia: 2018-07-26 12:50 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz hydroforni strefowej na terenie miasta Sanoka" stworzono dnia: 2018-07-25 09:03 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru w latach 2021-2029" zmieniono dnia: 2018-07-24 09:14 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa materiałów preizolowanych" zmieniono dnia: 2018-07-23 11:30 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru w latach 2021-2029" zmieniono dnia: 2018-07-20 08:58 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" zmieniono dnia: 2018-07-13 12:59 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" zmieniono dnia: 2018-07-13 12:41 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" zmieniono dnia: 2018-07-13 12:24 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" zmieniono dnia: 2018-07-13 10:53 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" zmieniono dnia: 2018-07-13 10:53 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" zmieniono dnia: 2018-07-13 10:44 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa materiałów preizolowanych" zmieniono dnia: 2018-07-10 14:41 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru w latach 2021-2029" zmieniono dnia: 2018-07-10 09:10 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa materiałów preizolowanych" zmieniono dnia: 2018-07-09 14:53 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" stworzono dnia: 2018-07-04 09:24 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa materiałów preizolowanych" stworzono dnia: 2018-06-29 10:17 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty " zmieniono dnia: 2018-06-26 08:17 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru w latach 2021-2029" zmieniono dnia: 2018-06-26 07:06 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru w latach 2021-2029" stworzono dnia: 2018-06-25 08:02 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Status prawny" zmieniono dnia: 2018-06-13 14:06 przez: Michał Hassinger
 • Strona : "Przedmiot działalności" zmieniono dnia: 2018-06-13 14:05 przez: Michał Hassinger
 • Strona : "Przedmiot działalności" zmieniono dnia: 2018-06-13 14:04 przez: Michał Hassinger