Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-21 13:35 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-21 13:35 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-21 13:35 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-21 13:35 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-21 13:35 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-21 13:35 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-21 13:35 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-21 13:35 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-21 13:35 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-21 13:32 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " stworzono dnia: 2020-05-21 13:31 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " usunięto dnia: 2020-05-21 13:30 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " usunięto dnia: 2020-05-21 13:30 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci naczepy KASSBOHRER " zmieniono dnia: 2020-05-21 13:30 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11" zmieniono dnia: 2020-05-15 13:18 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku " zmieniono dnia: 2020-05-14 14:43 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku " zmieniono dnia: 2020-05-14 14:37 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 15 01 06." zmieniono dnia: 2020-05-13 11:18 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - opracowanie projektu rozbudowy części ściekowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów" zmieniono dnia: 2020-05-08 07:56 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej" zmieniono dnia: 2020-05-08 07:55 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 15 01 06." zmieniono dnia: 2020-05-06 12:59 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Status prawny" zmieniono dnia: 2020-05-06 11:31 przez: Sławomir Nastała
 • Strona : "Struktura własnościowa i majątek" zmieniono dnia: 2020-05-06 11:22 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku " zmieniono dnia: 2020-05-06 09:45 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku " zmieniono dnia: 2020-05-05 11:48 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku " zmieniono dnia: 2020-05-05 11:41 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku " zmieniono dnia: 2020-05-05 11:38 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku " zmieniono dnia: 2020-05-05 11:26 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku " zmieniono dnia: 2020-05-05 10:02 przez: Kamil Bujacz
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2020-04-30 14:44 przez: Sławomir Nastała