Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową" zmieniono dnia: 2018-09-24 13:34 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" zmieniono dnia: 2018-09-14 14:14 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Oferta pracy – Mistrz " zmieniono dnia: 2018-09-14 08:35 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Oferta pracy – Mistrz " stworzono dnia: 2018-09-14 08:33 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową" zmieniono dnia: 2018-09-12 12:25 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru w latach 2021-2029" zmieniono dnia: 2018-09-12 09:17 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru w latach 2021-2029" zmieniono dnia: 2018-09-12 07:25 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru w latach 2021-2029" zmieniono dnia: 2018-09-07 13:04 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową" zmieniono dnia: 2018-09-04 12:15 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową" zmieniono dnia: 2018-09-04 10:18 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową" zmieniono dnia: 2018-08-31 10:27 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową" zmieniono dnia: 2018-08-29 11:52 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową" zmieniono dnia: 2018-08-28 13:53 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową" stworzono dnia: 2018-08-28 13:52 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Oferta pracy – Administrator sieci i systemów IT " zmieniono dnia: 2018-08-28 13:24 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz hydroforni strefowej na terenie miasta Sanoka" zmieniono dnia: 2018-08-28 08:18 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz hydroforni strefowej na terenie miasta Sanoka" zmieniono dnia: 2018-08-20 10:05 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz hydroforni strefowej na terenie miasta Sanoka" zmieniono dnia: 2018-08-20 10:04 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" zmieniono dnia: 2018-08-17 12:19 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz hydroforni strefowej na terenie miasta Sanoka" zmieniono dnia: 2018-08-13 10:51 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" zmieniono dnia: 2018-08-10 10:44 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" stworzono dnia: 2018-08-10 10:44 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym" zmieniono dnia: 2018-08-10 09:46 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty" zmieniono dnia: 2018-08-07 14:43 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty" stworzono dnia: 2018-08-07 14:37 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru w latach 2021-2029" zmieniono dnia: 2018-07-30 08:24 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Oferta pracy – Administrator sieci i systemów IT " zmieniono dnia: 2018-07-26 12:58 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Oferta pracy – Administrator sieci i systemów IT " zmieniono dnia: 2018-07-26 12:52 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Oferta pracy – Administrator sieci i systemów IT " zmieniono dnia: 2018-07-26 12:51 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Oferta pracy – Administrator sieci i systemów IT " stworzono dnia: 2018-07-26 12:50 przez: Michał Hassinger