Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Historia zmian

 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty" zmieniono dnia: 2019-02-01 08:28 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2019/2020" stworzono dnia: 2019-01-31 12:14 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem są: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz roboty budowlane związane z budową sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku wraz z przyłączem do budynku ul. Zamkowa 11" zmieniono dnia: 2019-01-31 11:45 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem są: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz roboty budowlane związane z budową sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku wraz z przyłączem do budynku ul. Zamkowa 11" zmieniono dnia: 2019-01-31 11:45 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem są: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz roboty budowlane związane z budową sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku wraz z przyłączem do budynku ul. Zamkowa 11" zmieniono dnia: 2019-01-31 11:44 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03." zmieniono dnia: 2019-01-30 14:05 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03." zmieniono dnia: 2019-01-28 13:11 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03." stworzono dnia: 2019-01-28 13:06 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem są: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz roboty budowlane związane z budową sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku wraz z przyłączem do budynku ul. Zamkowa 11" stworzono dnia: 2019-01-28 08:17 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2019-01-25 14:24 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2019-01-25 14:19 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy" zmieniono dnia: 2019-01-25 14:14 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2019-01-25 14:12 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy" zmieniono dnia: 2019-01-18 09:17 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2019-01-17 11:23 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - przebudowa sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod drogą powiatową o numerze 2235R - ul. Traugutta w Sanoku" zmieniono dnia: 2019-01-17 11:18 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg - przebudowa sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod drogą powiatową o numerze 2235R - ul. Traugutta w Sanoku" zmieniono dnia: 2019-01-17 11:18 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" zmieniono dnia: 2019-01-14 14:42 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy" zmieniono dnia: 2018-12-31 10:39 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty" zmieniono dnia: 2018-12-21 13:53 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy" zmieniono dnia: 2018-12-20 14:38 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05." zmieniono dnia: 2018-12-20 11:45 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy" stworzono dnia: 2018-12-18 14:40 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych - Daewoo Lublin III" zmieniono dnia: 2018-12-18 14:05 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż środka trwałego w postaci samochodu ciężarowego DAEW Lublin III" stworzono dnia: 2018-12-18 12:26 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych - Jelcz 317" stworzono dnia: 2018-12-18 12:14 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych" stworzono dnia: 2018-12-17 13:45 przez: Monika Serafin
 • Artykuł : "Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych - Jelcz SC-21" zmieniono dnia: 2018-12-17 06:41 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych - Citroen Berlingo 1.4i " zmieniono dnia: 2018-12-17 06:41 przez: Michał Hassinger
 • Strona : "Dane teleadresowe" zmieniono dnia: 2018-12-05 09:00 przez: Michał Hassinger